Praktijkleren, maximaal € 2.700,- subsidie per leerling!

Subsidieregeling praktijkleren

Heeft u afgelopen schooljaar, 1 augustus 2014 – 31 juli 2015 een student aan een erkende MBO beroepsbegeleidende leerweg (MBO-BBL) in dienst gehad?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor maximaal € 2.700,- subsidie!

Wat is de subsidieregeling praktijkleren?
Deze regeling heeft tot doel werkgevers stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen aan BBL-leerlingen. De subsidie is een tegemoetkoming in de begeleidingskosten die de werkgever maakt. De regeling geldt voor MBO beroepsbegeleidende leerweg, alle niveaus en alle sectoren!

Subsidiebedrag
De maximale subsidie is € 2.700,- per student, per studiejaar, waarbij de werkgever minimaal 40 weken begeleiding heeft verzorgd.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt tot 2019 jaarlijks een budget van 205 miljoen euro beschikbaar.
Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal aanvragen, waarbij het maximum te ontvangen subsidiebedrag is gesteld op € 2.700,-.

Komt uw onderneming in aanmerking?

  • U heeft een praktijkleerovereenkomst met uw leerling gesloten
  • U staat geregistreerd als erkend leerbedrijf
  • U houdt per leerling een administratie bij van de praktijkleerplaats

Indienen van de aanvraag kan nog t/m 15 september, 17.00 uur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland!

Maak voor meer informatie of voor het indienen van de aanvraag een afspraak met ons kantoor.

Reageren niet mogelijk